Liderlik: Nasıl Olunur?

Kimilerine göre doğuştan gelen bir özellik kimilerine göre ise sonradan kazanılabilecek bir beceri… Pek çok kişi için liderlik kavramı değişiklik gösterebiliyor ama herkesin fikir birliği içerisinde olduğu konu, şüphesiz lider kişilerin etrafındakileri etkileme gücü. Çalışkan ve başarılı olmanın ötesinde farklı yeteneklere sahip olan lider ruhlu kişiler, yeri geldiği zaman kitleleri harekete geçirebiliyor. Peki, liderlik nedir ve liderlik özellikleri nelerdir? Sizin için liderlik kavramını detaylı olarak ele aldık.

Lider Nedir?

Lider olarak tanımlanan kişiler, iş hayatında yön belirleyici ve ilham verici özellikleriyle öne çıkan kimliklerdir. Bazen şirketlerin rekabette üstün gelme stratejisini belirleyen bir yönetici, bazen ormanda grubunu yöneten bir kaşif bazen de tutkularını ve kendini gerçekleştirmeyi hedefleyen bir siyasi lider… Aslında tüm bu karakterlerin içinde, kazanmak için hangi yöne doğru gidilmesi gerektiğinin haritasını çıkaran dinamik, heyecanlı ve ilham dolu özellikler bulunur.

İyi Bir Liderin Özellikleri Nelerdir?

İş dünyasında kişisel becerileriyle fark yaratan kişiler, genellikle üst düzey yönetime veya CEO, CIO, başkan gibi C seviyesi pozisyonlara yükselir. Güçlü liderlik kabiliyeti sergileyen etkili kişiliklerin özellikleri arasında azimli olma, risk alma, öz güvenli olma, güçlü iletişim becerileri, yaratıcı ve yenilikçi düşünme, kriz anında sağduyulu davranma ve değişime açık olma gibi yetiler öne çıkar. İşte, iyi bir liderde olması gereken en önemli özellikler….

Etkili İletişim

İyi bir lider olmanın ilk şartlarından biri, etkili iletişim kurma kabiliyetidir. İş hayatında etkili iletişim ekipler arasındaki bağı güçlendirerek birlikte hareket etme imkanı sağlar. İletişimin açık, sade ve samimi olması ekip içi bağların da sağlam bir zemin üzerine kurulması demektir. Yeri geldiğinde çalışanların sorunlarını dinlemek, onları motive etmek, takdir etmek ve ödüllendirmek bir liderin sahip olması gereken özelliklerdir.

İlham Verme

İyi bir lider, ekibi ve çalışanları için gerçek bir rol modeldir. Çevresindekilere ilham veren, yol gösteren bu kişiler, adeta bir yaşam koçu gibi hareket eder. Ekibini doğru bir şekilde yönetmek isteyenler, ilham verme becerilerini kullanmalıdır.

Takım Çalışması

İyi bir liderin sahip olması gereken özelliklerden biri de altındaki ekibi yönetebilme becerisi. İş hayatında zaman zaman zorluklar ve anlaşmazlıklar çıkabilir. Etkili bir lider ise çıkan krizleri fırsata çevirmeli ve takım ruhunu korumayı başarmalıdır. Farklı karakterlerle uyumlu bir iş gücü ortaya koymayı başaranlar, takım çalışmasını her koşulda başarılı kılar ve hedefe doğru yol alır.

Yeni Fikirlere Açık Olma

Lider ruhlu kişiler, sabit fikirli olmak yerine yeni fikir ve önerilere her zaman açıktır. Takımında çalışan kişilerin öneri ve isteklerini dinleyen ve fikirleri mantık çerçevesinde değerlendirebilenler, çalışma verimini ve performansını da daha kolay şekilde artırabilir.

Anlayışlı Olma

Her işte birtakım hatalar meydana gelebilir. Önemli olan bu hatalardan dersler çıkarıp gerekli noktaları telafi edebilmektir. İyi bir lider anlayışlı ve toleranslı davranarak ilerleyebilmeli, analitik düşünme becerileriyle problemleri çözebilmelidir. Tam tersi şekilde agresif tavırlar sergileyen bir lider, çalışanların motivasyonunu düşürebilir ve iş verimini azaltabilir.

Sorumluluk Alma

Lider olmanın özünde sorumluluk almak vardır. Liderlik potansiyeli taşıyanlar, sorumluluktan kaçmak yerine bunun onları geliştirebilecek bir adım olduğunu bilirler. Öz güvenli bir lider, yeri geldiğinde ekibinin sorumluluğunu da alabilen bir yapıya sahip olmalıdır.

Teknolojiye Ayak Uydurmak

Teknolojinin her geçen gün geliştiği günümüzde dijital yeniliklerden haberdar olmak ve şirketinin yararına olabilecek teknolojik atılımlarda bulunmak lider kişiliklerde aranan özelliklerden biridir. İyi bir lider, enformasyon teknolojilerini işinin gerektirdiği her alanda kullanabilmeli ve bu konularda kendini geliştirebilmelidir.

Dürüstlük ve Adalet

Bir ekibin başında olan kişi, ne kadar adaletli ve dürüst bir tutum sergilerse ekibi de bu kurallara uyumlu bir performans ortaya koyacaktır. Her çalışanı ile dürüst iletişime açık olan ve adaletli davranan bir lider, ekibinden de aynı karşılığı görerek aradaki bağı güçlendirme şansı yakalar.

Kararlılık

İyi bir lider, her koşulda yaptıklarının arkasında durur. İş süreçlerinde en doğru ve en iyi kararları verebilmek, netlik sağlamak, aldığı kararlardan emin olarak bunları sürdürülebilir kılmak lider kişiliklerde olması gereken özellikler arasındadır.

Liderlik Türleri Nelerdir?

İnsanları yönlendirebilen ve onları etkileyebilen öncü kişiliklerin stili, etkileşime girdikleri insanlara ve çalışma şartlarına göre farklı türlere ayrılır. İş dünyasında geleneksel ve modern tabanlı olmak üzere birçok liderlik türü vardır. İşte, iş hayatında en çok karşılaşılan liderlik türleri…

Otoriter Liderlik

Bu liderlik türü, takım üyelerinin net yönergelere ihtiyaç duyduğu zamanlarda tercih edilir. Otoriter liderler, beklentilerini karşı tarafa net bir şekilde iletir ve ödül/ceza gücünü kullanır.

Karizmatik Liderlik

Kaos ve kriz durumlarında ortaya çıkan liderlik türüdür. Doğuştan özel yetilere sahip ve büyük hedefleri olan kişiler, başkalarını motive ederek çevresindekilere liderlik eder.

Dönüşümcü Liderlik

Bu tür, değişime uyum sağlayan liderlik kavramı olarak bilinir. Değişen koşullarla en iyi şekilde rekabet eden ve ekibini ayakta tutan liderler bu gruba dahildir. Bu tür liderler, belirli bir hedef yerine ekibine vizyon katmayı amaçlar.

Vizyoner Liderlik

Vizyoner liderler, insanları etkileyerek harekete geçirebilen ve onlara yeni bakış açıları kazandırabilen kişiler olarak tanımlanabilir.

Dağıtımcı Liderlik

Takım içerisindeki görev ve sorumlulukları eşit şekilde paylaştıran liderler bu gruba dahildir. Bu tür liderler, gruptaki her kişinin liderliğini öne çıkarmayı amaçlar.

Yeni nesil çalışma kültürünün öncüsü olan PODA kabinleri ile tanışmaya ne dersiniz? Siz de mobil uygulama üzerinden yerinizi hemen ayırtarak hızlı internet erişimi olan size ait bir ortamda çalışmalarınızı güvenle sürdürebilirsiniz.

Diğer Blog Yazıları

Menü