Kalite ve İSG Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Yaşam ve iş dünyasının hızla değişen dinamiklerinde, şirketlerin varlıklarını sürdürebilme ve büyümeleri için değişim, dönüşüm, dış kaynak kullanımı ihtiyaçları da kaçınılmaz oluyor.

PODA olarak amacımız Türkiye’de ve yurtdışında kurulmuş olan veya PODA tarafından kurulacak olan teknoloji girişim şirketlerine ve teknoloji fon şirketlerine yatırımcı olmak, bünyesinde bulunan venture building studio içerisinde teknoloji girişimlerinde bulunmak ve toplamında teknoloji girişimlerinden oluşan değerli bir portföy oluşturmaktır.

Bu amacı gerçekleştirirken müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yöneterek, kaynakların etkin kullanımı ile zamanında geliştirme aksiyonlarını gerçekleştirmek ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan şekilde hizmet vermeye hazırız.

Şirketinizi hedeflediğiniz yere beraber taşıyalım.

  1. Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
  2. Vizyonumuz doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak hedef müşteri kitlesinin yaşam koşullarını iyileştirecek güvenilir ürünler geliştirmeyi ve/veya teknolojik yatırımları desteklemeyi,
  3. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının kuruluşumuzda uygulanabilir şartlarını yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, uygulanması, gözden geçirilmesi ve performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
  4. Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

PODA olarak çeşitli sektörlerdeki hizmetlerimizde; faaliyetlerimizi iş sağlığı ve güvenliğine uygun yürütürüz. Önce insan prensibi ile;

  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programları oluşturularak, önemli iş sağlığı güvenliği riskleri ortaya çıkarılmakta ve sürekli iyileştirme için hedefler belirlenmektedir.
  2. Faaliyet alanlarımızda bulunan tüm çalışanlarımıza, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinlikler kazandırılmakta, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanmaktadır.
  3. Gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranılmakta, tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi ve standartların geliştirilmesi sağlanmaktadır.
  4. Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi için gerekli çalışmaları yürütülmektedir.

PODA olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemimizin ve bilincinin tüm çalışanlarımızda ve faaliyet alanlarında yerleşmesini, gelişmesini, sürekliliğini ve sürekliliğini iyileştirmeyi sağlamak amacı ile gerekli eğitim organizasyonlarını yapmayı, gerekli faaliyetleri yürütmeyi taahhüt ederiz.

Menü